Κουμπάρη 4, Αθήνα 106 74


τηλ. (+30) 210 361 361 5 φαξ: (+30) 210 364 180 6

Ε-mail: secretary@ikonomopoulos.gr
  • 211 1893 800
  • ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 08:00 ME 21:00, ΣΑΒΒΑΤΑ ΑΠΟ 09:30 -15:30
  • Ε-mail REF: ΒΛΑΣΤΟΚΥΤΤΑΡΑ stemhealthparents@ikonomopoulos.gr