ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ/ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

– Άμεσες Ξένες Επενδύσεις, Ιδιωτικοποιήσεις
– Εμπορικό και Πτωχευτικό Δίκαιο
– Αναδιοργάνωση Επιχειρήσεων, Εξαγορές, Αποσχίσεις και Συγχωνεύσεις
– Εξερεύνηση Υδρογονανθράκων, Παραγωγή και διανομή προΐόντων ενέργειας
– Ακίνητα, Επενδύσεις και Ανάπτυξη Ακίνητης Περιουσίας, Βιομηχανικών και Ολοκληρωμένων Τουριστικών Εγκαταστάσεων (Ξενοδοχεία, Τουριστική Κατοικία Μαρίνες, γήπεδα γκολφ, καζίνο)
– Δημόσιες Συμβάσεις, Διοικητικό Δίκαιο, Δημόσιο και Ευρωπαΐκό Δίκαιο
– Οικονομικό Ποινικό Δίκαιο, Καταπολέμηση Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομη Δραστηριότητα
– Ιατρικό Δίκαιο, Δίκαιο Προσταστίας Γενετικού Υλικού και Βιοηθικής
– Χρηματοοικονομικό Δίκαιο και Δίκαιο Κεφαλαιαγοράς
– Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, Τηλεπικοινωνίες, Αθλητικό Δίκαιο
– Πνευματική Ιδιοκτησία, Προστασία Δεδομένων, Εργασιακό Δίκαιο, Δίκαιο Δικαιόχρησης, Δίκαιο Διαδοχής
– Διαμεσολάβηση, Διαιτησία και Δικαστηριακή πρακτική
– Διαχείριση Μη Εξυπηρετουμένων Δανείων
– Διαχείριση και Διεκδίκηση Ομαδικών Απαιτήσεων