ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

– Λειτουργούμε ως σύμβουλοι και επιλυτές προβλημάτων. Συνδράμουμε τους πελάτες μας να αποφασίζουν με βάση την πληρέστερη δυνατή ενημέρωση.
– Θεωρούμε τη σύγκρουση συμφερόντων ως εξαιρετικά σοβαρή υπόθεση.
– Διαπραγματευόμαστε για λογαριασμό των εντολέων μας και όχι έναντί τους.
– Είμαστε διαφανείς έναντι των εντολέων μας. Ενεργούμε με βάση έγγραφες και ξεκάθαρες συμφωνίες σχετικά με τις κατα περίπτωση αμοιβές που επιτρέπουν την προβλεψιμότητα, την κατα το δυνατόν αποτελεσματικότερη σχέση κόστους - υπηρεσιών και τη μεγαλύτερη δυνατή προσαρμοστικότητα. Ο βασικός τρόπος αμοιβής μας είναι το σύστημα της χρονοχρέωσης με κατώτερα και ανώτερα όρια αμοιβών και ευχέρεια διερεύνησης εναλακτικών μεθόδων καθορισμού τους.
– Βασική αρχή μας είναι ότι πάν τα υπάρχει κάποιος που γνωρίζει καλύτερα ένα θέμα που κατέχουμε ή πιστεύουμε ότι κατέχουμε. Τον/την εντοπίζουμε και συνεργαζόμαστε μαζί του/της.
– Δουλειά μας είναι να βοηθούμε τους εντολείς μας να πραγματοποιούν τα δικά τους καλά έργα.