ΓΙΑ ΑΝΗΣΥΧΕΣ MAMAΔΕΣ ΚΑΙ ΜΠΑΜΠΑΔΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΑΚΟΜΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙ ΣΤΙΣ ΚΛΗΣΕΙΣ ΣΑΣ
Οκτώβριος 5, 2017

Ο Όμιλος Υγεία ανάρτησε σήμερα 27.7.17 την ακόλουθη σχετική ανακοίνωση:

LINK

Σε συνέχεια όσων περιλαμβάνονται στην ανακοίνωση αναφορικά με την ασφάλεια, τις υποχρεώσεις του Ομίλου ΥΓΕΙΑ ως μεσεγγυούχου, τη δυνατότητα μεταφοράς των βλαστοκυττάρων και τη σύμβαση αλληλοΰποστήριξης μεταξύ της Stem Health Hellas Α.Ε (θυγατρικής κατά την ημερομηνία υπογραφής της εν λόγω σύμβασης του Ομίλου ΥΓΕΙΑ) και της Medstem Services A.E (θυγατρικής τότε και τώρα της ΙΑΣΩ Α.Ε),
για την πληρέστερη ενημέρωση των γονέων – εντολέων μας και μη – προσθέτουμε τα εξής:

1. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΒΛΑΣΤΟΚΥΤΤΑΡΩΝ:
Όπως σας ενημερώσαμε με σχετικές αναρτήσεις μας στις 17 και στις 25 Ιουλίου (βλ. σχετικά videos) η ασφάλεια όσων μονάδων δεν έχουν υποστεί βλάβη, μετά τη σχετική Εισαγγελική Εντολή προς το ΥΓΕΙΑ, τουλάχιστον από τις 10 Ιουλίου και όσο αυτή εξακολουθεί να ισχύει, είναι προς το παρόν εξασφαλισμένηΕφόσον όσα το ΥΓΕΙΑ υποστηρίζει είναι σωστά  ελπίζουμε ότι, πράγματι, όλες οι μονάδες παραμένουν ενεργές και ασφαλείς. Σε κάθε περίπτωση έχουμε ήδη ζητήσει από τον Όμιλο ΥΓΕΙΑ, στο πλαίσιο των καθηκόντων του ως μεσεγγυούχου του γενετικού υλικού των παιδιών σας, την εγκατάσταση ειδικού κυτταρομετρητή για τη διενέργεια, καταρχήν, δειγματοληπτικών ελέγχων σε κάθε μία από τις δεξαμενές κρυοσυντήρησης των βλαστοκυττάρων, σύμφωνα με τις οδηγίες ειδικών και πιστοποιημένων βιολόγων, συμβούλων και συμπαραστατών μας.
2. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ:
Καθώς ο Όμιλος ΥΓΕΙΑ έχει πλέον συνολική υποχρέωση φύλαξης και συντήρησης των μονάδων γενετικού υλικού που φυλάσσονται στις κρυοδεξαμενές της Stem Health στον δεύτερο όροφο του ΥΓΕΙΑ, δεν έχουμε κανένα λόγο να συστήσουμε, προς το παρόν, τη μεταφορά προς οιαδήποτε άλλη εταιρεία στην Ελλάδα.

Για όσους, παρά ταύτα, επιθυμείτε τη μεταφορά και μπορείτε / δεν έχετε αντίρρηση να ξαναπληρώσετε σε άλλη εταιρεία ό,τι έχετε ήδη προπληρώσει προς τη Stem Health, έχουμε ήδη  καταρτίσει και τυποποιήσει τη σχετική νομική και βιολογική διαδικασία για την πραγματοποίησή της. Οι σχετικές λεπτομέρειες, καθώς και το κόστος υπαγωγής σε αυτήν όσων εντολέων μας το επιθυμούν,μετά από δύο σχετικές αναβολές, ελπίζουμε να μπορούν να ανακοινωθούν τη Δευτέρα 31 Αυγούστου. Σύμφωνα με αρμόδια πληροφόρηση, η 31η Αυγούστου ενδέχεται να είναι η πρώτη ημέρα που θα καταστεί δυνατό να λάβουμε γνώση της διατύπωσης της κατάσχεσης της οποίας θα ζητούμε, ομαδικά, την άρση.

Ενόψει του ότι η μαζική κατάθεση μεμονωμένων σχετικών αιτήσεων από το Πρωτοδικείο Αθηνών μπορείνα οδηγήσει εκτός από σημαντικές καθυστερήσεις και σε απόρριψη όσων, τυχόν, δεν είναι επαρκώς τεκμηριωμένες, λόγοι ασφάλειας, ταχύτητας και κόστους μας επιβάλουν την προσπάθεια της, κατά το δυνατόν μεγαλύτερης, ομαδοποίησής τους. Όσοι επιθυμείτε να ενημερωθείτε για το κόστος και να συμμετάσχετε στη σχετική διαδικασία ως εντολείς μας, εφόσον δεν το έχετε ήδη δηλώσει μπορείτε να το δηλώσετε με email, κατά προτίμηση πλέον στη διεύθυνση stemcelltransfer@ikonomopoulos.gr.

To κόστος, το οποίο θα σας ανακοινώνουμε από τη Δευτέρα 31 τρέχοντος και το οποίο θα επιχειρούμε διαρκώς να μειώνουμε όσο αυξάνει ο αριθμός των συμμετεχόντων, θα αφορά μόνο τη διαδικασία για λογαριασμό εντολέων μας άρσης της κατάσχεσης, ιχνηλασίας, πιστοποίησης της κατάστασης και παράδοσης του γενετικού υλικού,στις εγκαταστάσεις της Stem Health, προς την εταιρεία που θα επιλέξετε. Το κόστος που κάθε φορά θα ανακοινώνουμε δε μπορεί και δεν θα  περιλαμβάνει το κόστος παραλαβής και ετήσιας  φύλαξης που αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης μεταξύ υμών και όποιας εταιρείας εσείς επιλέξετε. Μόνη σύσταση που θα θέλαμε να σας απευθύνουμε είναι αφενός η επιλογή της εταιρείας αυτής να γίνεται με κριτήρια επιστημονικής και οικονομικής επάρκειας, αφετέρου η καταβολή του σχετικού κόστους από εσάς να γίνεται, πλέον ανα έτος και όχι συλλήβδην και προκαταβολικά, όπως στη Stem Health

3. ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ STEM HEALTH HELLAS με ΜΕDSTEMSERVICES A.E
Έχουμε λάβει γνώση του περιεχομένου της σύμβασης που αναφέρει η ανακοίνωση του ΥΓΕΙΑ και, στο πλαίσιο αυτό, η MEDSTEMSERVICES A.E είναι μία από αυτούς που απαιτούμε «την τήρηση των δεσμεύσεών τους», όπως αναφέρουμε τόσο σε σχετικές έγγραφες ενημερώσεις μας όσο και στο video της 25ης Ιουλίου. Σχετικά με την εν λόγω σύμβαση, οφείλουμε για την πληρέστερη ενημέρωσή σας να προσθέσουμε τα εξής:
H σύμβαση στην οποία αναφέρεται η ανακοίνωση του Ομίλου ΥΓΕΙΑ αφορά μόνο στη φύλαξη Ομφαλοπλακουντιακού αίματος και όχι στη φύλαξη ιστών λώρου/»μεσεγχυματικών». Σύμφωνα με εξειδικευμένους βιολόγους που απασχολούσε η Stem Health για τη συντήρηση και παρακολούθηση της λειτουργίας των κρυοδεξαμενών φύλαξης των βλαστοκυττάρων σας, από τις 35.000 περίπου μονάδες στη StemHealth το ποσοστό που αφορά μόνο ομφαλοπλακουντιακό αίμα ανέρχεται, περίπου, σε 20%, το δε άλλο 80% αφορά μικτές μονάδες αίματος και λώρου. Εκτός εάν η MEDSTEMSERVICES AE αποδεχθεί ή υποχρεωθεί να αποδεχθεί τη φύλαξη του συνόλου των μονάδων που κατά συντριπτική πλειοψηφία εμπιστευθήκατε στη Stem Health Hellas ως θυγατρική του Ομίλου ΥΓΕΙΑ, η σχετική σύμβαση εκτιμάται ότι καλύπτει ποσοστό περί το 20% των μονάδων της Stem Health, ο διαχωρισμός των οποίων για τη σχετική μεταφορά φέρεται ως εξαιρετικά αργός και δυσχερής.
Καθόσον γνωρίζουμε το ΙΑΣΩ Α.Ε. έχει ήδη εκδηλώσει την πρόθεση, όπως είχε και στο παρελθόν συμφωνήσει, να αποεπενδύσει από τη MEDSTEMSERVICES AE. Σχετικό ενδιαφέρον για την εξαγορά
της πληροφορούμαστε ότι έχει εκφράσει μία, τουλάχιστον, εταιρεία η οποία, όταν επιχείρησε να υπεισέλθει στα δικαιώματα της Stem Health έναντι αντισυμβαλλομένων, προσωπικού και πελατών της Stem Health, δεν προσκόμισε όσα στοιχεία ζητήσαμε ως δικηγόροι γονέων για την επιβεβαίωση τόσο της αδειοδοτησιμότητάς της για τη νόμιμη λειτουργία της στην Ελλάδα,  όσο και της οικονομικής βιωσιμότητάς της. Τυχόν υποκατάσταση της Stem Health από την τράπεζα του ΙΑΣΩ, η οποία μάλιστα έχει λάβει διαφορετική πιστοποίηση από αυτή που είχε η Stem Health μέχρι τον Ιούνιο, παρότι επιχειρούμε να αναγνωριστεί ως υποχρεωτική, δεν κρίνεται από εμάς επαρκής χωρίς την παράλληλη εγγύηση της ασφάλειας των βλαστοκυττάρων σας και από τον Όμιλο ΥΓΕΙΑ. Η σχετική εγγυητική λειτουργία του ΥΓΕΙΑ, άλλωστε, προβλήθηκε και ρητά σε εντολείς μας και σε επιστολές που βρίσκονται ήδη στη διάθεσή μας.

Πιστεύουμε ότι τα παραπάνω διευκρινίζουν επαρκώς όσα σχετικά αναφέρονται στην ανακοίνωση του Ομίλου ΥΓΕΙΑ της 26ης Ιουλίου, όπως αναρτήθηκε σήμερα στην ιστοσελίδα του.

Αντιλαμβανόμαστε τους λόγους που, προς το παρόν τουλάχιστον, το ΥΓΕΙΑ εξακολουθεί να υποστηρίζει ότι
δεν έχει καμία ουσιαστική ή νομική υποχρέωση απέναντί σας σχετικά με τα βλαστοκύτταρα που εμπιστευθήκατε στην μέχρι το Νοέμβριο του 2013 θυγατρική του.

Θεωρούμε ότι παρόμοιοι ισχυρισμοί, εκτός του ότι φαίνεται να περιφρονούν ένα σημαντικό ποσοστό
της πελατείας των μαιευτηρίων του τα τελευταία δέκα χρόνια, αδικούν την σημαντική συνεισφορά του  Ομίλου ΥΓΕΙΑ στο χώρο παροχής ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας στην Ελλάδα. Τουλάχιστον μέχρι την αρχική άρνηση του Ομίλου ΥΓΕΙΑ στις 19 Mαΐου να τροφοδοτήσει τις δεξαμενές της Stem Health Hellas AE με το απαραίτητο για την επιβίωσή τους άζωτο.

Διεκδικούμε τη μερική και, καταρχήν, σωτήρια μεταστροφή του Ομίλου ΥΓΕΙΑ της 1ης Ιουνίουοπότε και τελικά άρχισε να βάζει το απαραίτητο άζωτο, να τη διαδεχθεί  σύντομα και έγκαιρα η γενναία ανάληψη της ευθύνης που, τόσο νομικά όσο και ουσιαστικά, εξακολουθεί να υπέχει απέναντι σε όσους το εμπιστευθήκατε.

Οι γονείς που εμπιστευθήκατε τα βλαστοκύτταρα των παιδιών σας στη StemHealth Hellas AE ως θυγατρική του Ομίλου ΥΓΕΙΑ εκπροσωπείτε ένα εξαιρετικά σημαντικό και δυναμικό τμήμα της πελατείας των μαιευτηρίων ΜΗΤΕΡΑ και ΛΗΤΩ κατά την τελευταία δεκαετία.

Όσοι περισσότεροι συμφωνείτε με τα παραπάνω και επιθυμείτε όσα εμείς ως δικηγόροι γονέων επιδιώκουμε σύμφωνα με το κείμενο της σχετικής ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ, τόσο θα μεγαλώνει και η δυνατότητά μας να τα πετύχουμε γρήγορα και χωρίς περιττά δικαστήρια.

Άλλο είναι τα αυτονόητα να τα ζητούν μερικές εκατοντάδες ή λίγες χιλιάδες γονείς και άλλο είκοσι ή τριάντα χιλιάδες από τους περίπου εξήντα χιλιάδες γονείς που αφορά.  

Η μελλοντική υγεία των παιδιών σας, αν ο μη γένοιτο τα βλαστοκύτταρα που διατηρήσατε χρειαστούν, δεν είναι μόνο και δική μας ευθύνη ως δικηγόρων όσων μας εμπιστεύεστε. Είναι ευθύνη όλων σας.

Αθήνα, 27 Ιουλίου 2017

Χάρης Οικονομόπουλος

Διευθύνων Εταίρος

Οικονομόπουλος & Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *