ΜΕ ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ:

Βασικός κατευθυντήριος άξονας της παροχής υπηρεσιών της Δικηγορικής Εταιρείας προς τους πελάτες μας είναι η άσκηση «προληπτικής» δικηγορίας.

Ο τομέας στον οποίο έχουμε επικεντρώσει τη δραστηριότητά μας είναι, αφενός μεν ο ευρύτερος χώρος του αστικού και εμπορικού δικαίου με ιδιαίτερη εξειδίκευση στο αντικείμενο των εμπορικών εταιρειών (συστάσεις, μετατροπές, εξαγορές, συγχωνεύσεις, αποσχίσεις, εξυγίανση και αναδιάρθρωση), της κεφαλαιαγοράς, των αξιογράφων και των συμβάσεων αγοράς και ανάπτυξης ακινήτων και αφετέρου τα ευρύτερα γνωστικά πεδία του κοινοτικού δικαίου και του δημοσίου δικαίου, με ιδιαίτερη εξειδίκευση στο αντικείμενο των Άμεσων Ξένων Επενδύσεων, των Ιδιωτικοποιήσεων Ενέργειας, των Τηλεπικοινωνιών, των ΜΜΕ, των Διεθνών συναλλαγών και του Ποινικού Οικονομικού Δικαίου.


Read more